Historické mapy

hledej/search česky po slovensky english version

Pokyny k prohlížení média

DVD médium obsahuje aplikaci, která usnadňuje přístup k vlastním souborům s mapami, obrazovými přílohami, vysvětlivkami a textovými informacemi. Následující text popisuje možnosti aplikačního rozhraní a pokyny k plnému využití uložených informací. Pro správný běh aplikace je nutné, aby Váš počítač splňoval základní systémové požadavky. Většina současných počítačů s DVD mechanikou tyto podmínky běžně splňuje. Aplikace je značně nezávislá na použitém operačním systému (Windows, Linux).

Úvodní stránka
Prohlížení dokumentů
Hledání
Detailní popis dokumentu
Mapové okno
Okno pro prohlížení přiložených textů a vysvětlivek
Informace o autorech mapových děl
Systémové požadavky

Úvodní stránka

Po vložení média do mechaniky se zpravidla spustí Váš výchozí prohlížeč a zobrazí domovskou stránku aplikace. Odkud jsou přístupné všechny dokumenty na DVD. Jednotlivé záložky v horní části stránky odkazují na přímé prohlížení map, mapových příloh a vysvětlivek., monografie vybraných autorů map, informace o projektu a textové prohledávání.

Prohlížení dokumentů

V sekci prohlížení map, mapových příloh a vysvětlivek. si můžete vybrat podmínky prezentace jednotlivých dokumentů z několika voleb. Stránka nazvaná Soubory map zobrazuje skupiny tématicky podobných map. Stránka s rokem vydání obsahuje textový seznam, s rozbalovacími úrovněmi ozmačenými symbolem . Textový teznam je doplněn ikonou typu dokumentu s významem:

MapaMapa
VysvětlivkyVysvětlivky
Grafická přílohaGrafická příloha
Titulní listTitulní list
Mapová přílohaMapová příloha
Doprovodný textDoprovodný text
Překryvný nátiskPřekryvný nátisk

Stejným způsobem lze vyhledávat v seznamu dle autorů, měřítek map a typu dokumentů. V dané položce jsou pak opět řazeny dokumenty dle roku vydání. Na stránce vyhledávání podle oblasti máte k dispozici dvě klikací mapy, území České a Slovenské republiky a území Evropy. Jednoduše kliknete do obrazové mapky a výsledkem bude seznam map, vztahujících se k Vámi zvolené oblasti.

Hledání

Stránka vyhledávání na médiu umožňuje tvorbu rešerší z média. Zadané heslo je vyhledáváno mezi průvodními texty (detaily jednotlivých dokumentů). Výsledkem vyhledávání je seznam jednotlivých dokumentů, či monografií k autorům. Seznamem lze listovat, pokud obsahuje více jak 10 položek. Klíčem pro vyhledání je zadané heslo, které musí být alepoň 3 znaky dlouhé. Heslo lze rovněž kombinovat s dalším heslem pomocí operátoru +. Například zadáním Barrande+1870 se naleznou všechny dokumenty, vztahující se k J. Barrandovi a roku 1870. Podobně např. Krejčí+Praha nebo např. Krejčí+Praha+1870 nalezne dokumenty dr. Krejčího související s Prahou (například místem vydání nebo jiným údajem v popisu uvedeným). Pomocí operátoru - lze specifikovat, které heslo se ve výsledném seznamu nemá vyskytovat. Např. Krejčí+1870-Praha nalezna dokumenty vztažené od dr. Krejčího vztažené k roku 1870, které se vůbec netýkají Prahy.

Detailní popis k dokumentu

Všechny uvedené způsoby hledání archivního dokumentu odkazují na stránku s popisem dokumentu. Zde jsou uvedeny základní informace o dokumentu, jeho název, autoři, měřítko, vydavatel a další údaje. Vpravo se nachází náhled dokumentu, v některých případech i několik náhledů. Podle typu dokumentu se otevře okno s prohlížením mapy nebo okno pro prohlížení vysvětlivek.

Mapové okno

Okno s prohlížením mapy se otevírá přes celou obrazovku. Na horní nástojové liště obsahuje název dokumentu a ikony s jednotlivými nástroji pro práci s mapou:
Zvětšení Zvětšení dokumentu. Je zvětšen obrazový soubor s dokumentem
Zmenšení Zmenšení dokumentu. Je zmenšen obrazový soubor s dokumentem
Na rozměr obrazovky Upraví velikost dokumentu tak, aby byl celý viditelný na rozměr obrazovky.
Na rozměr dokumentu Upraví velikost dokumentu tak, aby byl zobrazen ve své původní velikosti, tak, jak je na médiu.
Informace o souboru Zobrazí informace o uložení dokumentu na médiu. Mapové dokumenty jsou v běžném formátu jpeg a mohou být zpracovávány a tištěny i jinými aplikacemi. Obrazové soubory obsahují copyright České geologické služby, který musí zůstat zachován.
Tisk Otevře dialog pro tisk dokumentu. Můžete zvolit mimorámové údaje a velikost dokumentu na papíru. Před tiskem doporučujeme použít funkci "náhledu před tiskem" a v náhledovém okně s dokumentem pro tisk, které obsahuje menu, si zvolit náhledové okno prohlížeče. Zde lze dále vyvolat vlastnosti Vaší tiskárny, specifikovat umístění dokumentu na stránce (jako portrét či vodorovně). Náhledovým dokumentem před tiskem zamezíte chybnému tisku na papír. Náhledové okno je svázáno s oknem dialogu před tiskem a je možno provádět interaktivní změny.
Zavření okna s mapou Uzavře okno s mapou a aplikace zobrazí původní okno s popisem dokumentu.

Okno pro prohlížení přiložených textů a vysvětlivek

V případě prohlížení vysvětlivek a doprovodných textů se otevře nové okno přes celou obrazovku. Na horní liště je název dokumentu a nástroje pro přecházení mezi jednotlivými listy dokumentu. Po levé straně jsou náhledy jednotlivých tiskových stran dokumentu, jak byly naskenovány. Větší pravá strana obsahuje tiskovou stranu s dokumentem ve formátu Adobe Acrobat (portalble document format). Pro prohlížení textových příloh ve formátu PDF musíte mít instalovánu některou versi programu Acrobat Reader společnosti Adobe (TM).
Instalace programu Acrobat Reader z média U některých dokumentů , zejména tištěných vysvětlivek, je horní lišta doplněna o tlačítko zobrazení názvů kapitol dokumentu, které zjednodušují procházení dokumentem. Ikona pro uzavření okna Zavření okna s vysvětlivkami je vpravo nahoře.

Informace o autorech mapových děl

Ze stránky detailu dokumentu je pod autorem odkaz do stránky, která je věnována autorovi mapového díla. Je tu uveden seznam všech jeho dalších děl, zahrnutých na médiu, s možností odskoku. Někteří autoří jsou opatřeni krátkou monografií nebo portrétem. Abecední seznam autorů je přístupný na stránce monografií autorů map. Jednotlivé náhledy portrétů autorů slouží jako odkazy k jejich monografiím.

Výběr jazyka

Aplikace je dostupná v českém, slovenském a anglickém jazyce. Kdykoli v aplikaci lze změnit jazykovou verzi bez nutnosti opustit právě prohlíženou stránku, zvolením příslušného odkazu na ikoně vpravo nahoře: , pro českou verzi , pro slovenskou a pro anglickou verzi aplikace.

Systémové požadavky

Aplikace byla navržena tak, aby pracovala bez dalších úprav na běžných současných kancelářských počítačích. Byla testována pro Windows systémy 98,2000, NT, XP s prohlížeči Mozilla 1.5, Microsoft Internet Explorer 6 a Opera 7, a pod operačním systémem Linux (distribuce Fedore Core 2) s prohlížeči Mozilla 1.6, Opera 7.5.1 a Mozilla FireFox 0.9 . Pro běh aplikace je zapotřebí prohlížeč HTML dokumentů s javascriptovým strojem verze alespoň 1.3 a kaskádovými styly verze 2, pro prohlížení doprovodných textových příloh je třeba Acrobat Reader od verse 4. Počítač by měl mít operační paměť alespoň 64 MB (Internet Explorer od verze 5.5, Mozilla od verze 1.4, Opera od verze 7). Pro prohlížení textových příloh ve formátu PDF musíte mít instalovánu některou versi programu Acrobat Reader společnosti Adobe (TM).

(C) Česká geologická služba 2004
www.geology.cz