Historické mapy

hledej/search česky po slovensky english version

Autor
Kettner, Radim Prof. PhDr. akademik

* 5. 5. 1891 Praha, + 9. 4. 1967 Praha

geolog, doktor geologicko-mineralogických věd, akademik Československé akademie věd, profesor geologie a ředitel geologického ústavu Karlovy univerzity, laureát státní ceny a nositel Řádu republiky. Žák profesora F. Slavíka a profesora C. Purkyně. V letech 1916-1919 byl asistentem Báňské akademie v Příbrami. 1917 se habilitoval z geologie na české technice v Praze. Byl jmenován 1918 zemským geologem a habilitoval se z geologie na České technice v Brně. 1919 přednášel geologii na Báňské akademii v Příbrami a 1920 byl jmenován profesorem geologie na technice v Praze. Na Karlově univerzitě 1921 se habilitoval z ložiskové geologie a 1926 byl jmenován profesorem geologie na téže univerzitě a působil zde mnoho let jako vedoucí katedry geologie. Je autorem téměř čtyř set původních vědeckých prací ze všech oborů geologie (z všeobecné, dynamické, stratigrafické, tektonické a regionální geologie, z petrografie, paleontologie, z ložiskové geologie a z dějin geologie). Z vysokoškolských učebnic je obecně ceněno jeho obsáhlé životní dílo, čtyřdílná „Všeobecná geologie“, která vyšlá v několika vydáních (i v německém jazyce) a „Historická geologie“. Hlavní zájem svých vědeckých výzkumů soustředil na české proterozoikum, středočeské paleozoikum a pluton, dále na Moravský kras, Drahanskou vrchovinu, Jeseníky a Slezsko. Přes moravsko-slovenský flyš se dostal ke geologii Slovenska, zvláště Nízkých Tater. Své velké zkušenosti z inženýrské geologie uplatnil v řadě posudků, třeba při projektu přehrady u Kružberku. Je autorem nebo spoluautorem mnoha geologickým map a významným učitelem několika generací českých geologů.(C) Česká geologická služba 2004
www.geology.cz