Encyklopedie Nápověda

zahořanské souvrství  Souvrství svrchního ordoviku ve středočeské oblasti ("stupeň" beroun). Souvrství má spíše monotónní charakter a je tvořeno zejména šedými prachovci. Místy se vyskytují jílovité břidlice, jemnozrnné pískovce či pelokarbonátové čočky.

Zahořanský stratotyp v Králově Dvoře.

obr. Zahořanský stratotyp v Králově Dvoře.

Obr. 288.  Významná paleontologická lokalita v prachovcích zahořanského souvrství. 
Text a obrázek: Mgr. Pavel Bokr

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007