Encyklopedie Nápověda

jílová břidlice  usazená hornina převážně složená z jílových minerálů nemetamorfně rekrystalizovaných, často obsahující blány organických látek nebo jemně laminovaná. Destičkovitý až tenkolupenný rozpad bývá vyvolán především navětráním. Střední člen řady jíl - jílovec - jílová břidlice - fylitická břidlice - fylit.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007