Encyklopedie Nápověda

ordovik  spodněpaleozoický útvar, který trval asi 72 miliónů let (510 až 438 mil. let - viz str. 196; následoval po kambriu a předcházel silur (viz stratigrafie). Podrobnější stratigrafické členění je v různých oblastech různé. Z biostratigrafického hlediska jsou nejdůležitější graptoliti (zvláště v břidličných faciích), dovolující i detailní zónová-ní. V ordoviku pokračoval rozvoj trilobitů a brachiopodů, objevují se první korali deskatí a drsnatí (láčkovci), první malé korálové útesy a z ordoviku také známe první zbytky obratlovců (ryb). Na rozhraní ordovik - silur se v některých oblastech výrazně projevila starokaledonská tektonická fáze, zejména v Severní Americe (zde nazývaná takonská - kaledonský).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

kaledonský láčkovci

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007