Encyklopedie Nápověda

čočka   horninové těleso čočkovitého tvaru, tj. poměrně rychle vykliňující na všechny strany. Čoč-kovitý tvar může být výsledkem tektonické deformace, ale čočkovité mohou být i rudní žíly. S čočkami se však nejčastěji setkáváme u sedimentů. Jako čočky bývají také označována menší sedimentární tělesa přecházející při okrajích do jiné litofacie (nekončí tedy vyklíněním).

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007