Encyklopedie Nápověda

vrstevnatost  neboli stratifikace je základní vlastnost horninových celků složených z vrstev. Vrstevnatost je typická pro sedimenty (čím jsou jednotlivé vrstvy litologicky odlišnější, tím je vrstevnatost zřetelnější). Podle mocnosti vrstev se rozlišuje vrstevnatost masivní (mocnost nad 100 cm), hrubě lavicovitá (50 až 100 cm), lavicovitá (10 až 50 cm), deskovitá (1 až 10 cm), laminovaná (2 mm až 1 cm), tence laminovaná (pod 2 mm) - lamina. S vrstevnatostí se setkáváme i u matických a ultramafických intruzív, u nichž frakcionovanou krystalizací a gravitační diferenciací (magma) vznikla vrstevnatá sukcese magmatitů. Adj. vrstevnatý neboli stratiformní.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

lamina magma

Na tento termín se odkazuje

stratifikace vápenec (petrologie) zvrstvení

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007