Encyklopedie Nápověda

lamina  vrstvička sedimentu o mocnosti pod 1 cm, je-li slabší než 2 mm nazývá se laminka. Laminované bývají nejčastěji jemnozrnné klastické sedimenty; nazývají se též laminity a jsou časté např. ve flyši. Laminace je syn. laminované textury.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

páskovaný vrstevnatost

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007