Encyklopedie Nápověda

porfyr  1. výlevná hornina předterciérního stáří, dnes nazývaná paleoryolit (ryolit);

2. žilná hornina nebo hornina z okrajů různých větších intruzí, s draselným živcem nebo převahou draselného živce nad plagioklasem a s porfyrickou strukturou (např. granitový nebo syenitový porfyr).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

ryolit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007