Encyklopedie Nápověda

Obrázek 5

Sádrovcové ložisko

obr. Sádrovcové ložisko

Obr. 5.   Sádrovcové ložisko u Spišské Nové Vsi vzniklé hydratací okrajů až 80 m mocné anhydritové čočky. 1 - zvětraliny, 2 - jalové horniny triasového stáří, 3 - sádrovec, 4 - anhydrit.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

anhydrit evaporit hydratace sádrovec

© Česká geologická služba 2007