Encyklopedie Nápověda

hydratace  přijímání neboli vázání vody; nastává zejména při zvětrávání, např. anhydrit (CaSO4) se hydratací mění v sádrovec (CaSO4. 2H2O) - @ obr. 5.

Sádrovcové ložisko

obr. Sádrovcové ložisko

Obr. 5.  Sádrovcové ložisko u Spišské Nové Vsi vzniklé hydratací okrajů až 80 m mocné anhydritové čočky. 1 - zvětraliny, 2 - jalové horniny triasového stáří, 3 - sádrovec, 4 - anhydrit. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007