Encyklopedie Nápověda

Obrázek 266

Řez ordovikem Krušné hory u Berouna (Barrandien).

obr. Řez ordovikem Krušné hory u Berouna (Barrandien).

Obr. 266.    Na silně zvrásněném proterozoiku (1) transgresívně spočívají ordovická souvrství (2 až 6). Nad bazálními sedimenty (2) a diabasy a jejich tufy (3) leží ložisko oolitové železné rudy (4). V jeho nadloží jsou břidlice (5) se slabou vrstvou železné rudy a křemence (6). Křemence jsou velmi odolné a tvoří vrchol Krušné hory a uchránily nejspodnější část synklinály před denudací, takže synklinála je dnes morfologickou elevací (příklad inverze reliéfu).

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

inverze synklinála vrása železo

© Česká geologická služba 2007