Encyklopedie Nápověda

synklinála  korytovitý ohyb horninových vrstev, viz též vrása, obr. 266.

Řez ordovikem Krušné hory u Berouna (Barrandien).

obr. Řez ordovikem Krušné hory u Berouna (Barrandien).

Obr. 266.   Na silně zvrásněném proterozoiku (1) transgresívně spočívají ordovická souvrství (2 až 6). Nad bazálními sedimenty (2) a diabasy a jejich tufy (3) leží ložisko oolitové železné rudy (4). V jeho nadloží jsou břidlice (5) se slabou vrstvou železné rudy a křemence (6). Křemence jsou velmi odolné a tvoří vrchol Krušné hory a uchránily nejspodnější část synklinály před denudací, takže synklinála je dnes morfologickou elevací (příklad inverze reliéfu). 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek, RNDr. Miroslav Bubík

Odkazy

vrása

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007