Encyklopedie Nápověda

Obrázek 167

Schematický řez interkratonním pásemným pohořím

obr. Schematický řez interkratonním pásemným pohořím

Obr. 167.    1 - pozorovaný stav, 2 - původní stav.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

geosynklinála ofiolity orogeneze příkrov

© Česká geologická služba 2007