Encyklopedie Nápověda

ofiolity  ofiolitová série soubor bazických a ultrabazických láv a menších intruzí (obr. 142), často provázený páskovanými silicity (radiolarity), podružnými hlubokovodními břidlicemi a vápenci. Z magmatitů jsou přítomny peridotity (dunit, někdy s chromitovými ložisky, harzburgit, lherzolit), často serpentinizované, dále gabra, pyroxenity a hojné bazické lávy (polštářové). Ofiolity bývají tektonicky silně porušeny (obr. 167); časté jsou ofiolitové melanž a jejich vznik bývá spojován s vývojem viz geosynklinál (obr. 58). Nyní se předpokládá, že ofiolity vznikají v oblastech oceánských hřbetů a že jsou vhněteny do kontinentálních struktur (zvláště v zónách subdukce).

Schéma ukazující vztahy mezi miogeosynklinálou a eugeosynklinálou.

obr. Schéma ukazující vztahy mezi miogeosynklinálou a eugeosynklinálou.

Obr. 58.  Ofiolity

obr. Ofiolity

Obr. 142.  Schéma asociace ofiolitových hornin.Schematický řez interkratonním pásemným pohořím

obr. Schematický řez interkratonním pásemným pohořím

Obr. 167.   1 - pozorovaný stav, 2 - původní stav. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

melanž

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007