Encyklopedie Nápověda

orogeneze  horotvorný pochod vedoucí ke vzniku pásemných pohoří, většinou v důsledku vyvrásnění depresí geosynklinálního typu. Orogeneze je dlouhodobý pochod, trvající i desítky miliónů let a obvykle se dělí v řadu dílčích maxim neboli fází (projevujících se často v rozdílných oblastech téhož orogenního pásma). Zahrnuje vznik příkrovů, různých vrás a zlomů ve vnějších a svrchních jednotkách, plastické vrásnění, metamorfismus a plutonismus v hlubších vrstvách. V průběhu orogeneze vznikají charakteristické sedimenty, jako fly a molas. Orogeneze je součástí orogenního cyklu (viz cyklus) a pohoří vzniklé orogenezí se nazývá orogén; v něm bývají někdy rozlišovány internidy, centralidy, metamorfidy a externid (@ obr. 58, 167).

Schéma ukazující vztahy mezi miogeosynklinálou a eugeosynklinálou.

obr. Schéma ukazující vztahy mezi miogeosynklinálou a eugeosynklinálou.

Obr. 58.  Schematický řez interkratonním pásemným pohořím

obr. Schematický řez interkratonním pásemným pohořím

Obr. 167.   1 - pozorovaný stav, 2 - původní stav. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

externidy flyš molasa

Na tento termín se odkazuje

horotvorný peirogeneze tektogeneze vrásnění

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007