Encyklopedie Nápověda

Obrázek 122

Oxidická manganová ruda (2, 3) vzniklá reziduální koncentrací - zvětráním vápence (1) obsahujícího příměs uhličitanu manganatého.

obr. Oxidická manganová ruda (2, 3) vzniklá reziduální koncentrací - zvětráním vápence (1) obsahujícího příměs uhličitanu manganatého.

Obr. 122.   Ruda se vyskytuje na povrchu vápenců a v krasových dutinách; v nadloží jsou břidlice (4) a silicity (5). Arkansas.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

kras ložiska mangan manganové rudy

© Česká geologická služba 2007