Encyklopedie Nápověda

mangan  (Mn) důležitý litofilní kov, vyskytující se v silikátech magmatitů i metamorfitů, v hydrotermálních žilách aj. Při zvětrávání se může hromadit na místě a vytvářet i ložiskové akumulace (obr. 122) nebo je vyluhován, odnášen do vodních pánví, limnických i mořských, a zde postupně vylučován jako drobné i větší manganové konkrece nebo celé vrstvy manganolitu (horniny bohaté manganem). Manganové konkrece a kůry se vyskytují ve velkém množství v některých recentních hlubokomořských sedimentech a jsou složeny z Mn-oxidů a hydroxidů s velkým podílem Fe a příměsí Ni, Cu, Co aj.

Oxidická manganová ruda (2, 3) vzniklá reziduální koncentrací - zvětráním vápence (1) obsahujícího příměs uhličitanu manganatého.

obr. Oxidická manganová ruda (2, 3) vzniklá reziduální koncentrací - zvětráním vápence (1) obsahujícího příměs uhličitanu manganatého.

Obr. 122.  Ruda se vyskytuje na povrchu vápenců a v krasových dutinách; v nadloží jsou břidlice (4) a silicity (5). Arkansas. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007