Encyklopedie Nápověda

manganové rudy  obsahují většinou nad 25 % Mn a skládají se nejčastěji z různých oxidických a hydroxidických minerálů (pyroluzit, wad, manganit aj. ) nebo Mn-karbonátu (rodochrozit). Nejdůležitější jsou ložiska sedimentární (např. Čiatura v Gruzii), často se těží i ložiska reziduální (obr. 122), zvláště v tropických oblastech. V budoucnu budou ve větší míře těženy i manganové konkrece z mořského dna. Manganové (karbonátové) rudy se např. vyskytují v železnohorském proterozoiku (obr. 123) a vnitrokarpatském eocénu (Kišovce).

Oxidická manganová ruda (2, 3) vzniklá reziduální koncentrací - zvětráním vápence (1) obsahujícího příměs uhličitanu manganatého.

obr. Oxidická manganová ruda (2, 3) vzniklá reziduální koncentrací - zvětráním vápence (1) obsahujícího příměs uhličitanu manganatého.

Obr. 122.  Ruda se vyskytuje na povrchu vápenců a v krasových dutinách; v nadloží jsou břidlice (4) a silicity (5). Arkansas.Ložisko pyritu a Fe-Mn rud ve středočeském proterozoiku u Chvaletic

obr. Ložisko pyritu a Fe-Mn rud ve středočeském proterozoiku u Chvaletic

Obr. 123.  1 - břidlice s drobami, 2 - černé břidlice s pyritem, 3 - ložisko Fe-Mn rud, 4 - břidlice bohaté pyritem (tzv. kyzové břidlice). 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007