Encyklopedie Nápověda

konvekce  (tepelná) pohyb hmoty účinky tíhového pole na hustotní rozdíly. Vzniklé proudění se nazývá konvekční a v geologii se s ním setkáváme

1. v jádru a plášti Země, kde je zdrojem sil vyvolávajících kontinentální drift (obr. 1, 94, 95), vznik geosynklinál i vrásnění,

2. v krystalizujícím magmatu, kde je příčinou diferenciace magmatu, vzniku vrstevnatých magmatických těles apod. ,

3. v hydrotermálních systémech (sestup chladné vody, její ohřátí v hloubce a výstup vzhůru).

Akrece oceánu

obr. Akrece oceánu

Obr. 1.  1 - vznik riftu rozpínáním litosféry, 2 - následný vznik oceánské kůry a moře, 3 - výsledkem pokračujícího rozpínání je široký oceán s oceánským hřbetem; zeleně - oceánská kůra, červená šipka uprostřed naznačuje vzestup astenosféry.Drift obou Amerik a Afriky za vzniku Atlantského oceánu v období od triasu (I) do svrchní křídy (4).

obr. Drift obou Amerik a Afriky za vzniku Atlantského oceánu v období od triasu (I) do svrchní křídy (4).

Obr. 94.  Schéma konvekčního proudění v astenosféře

obr. Schéma konvekčního proudění v astenosféře

Obr. 95.   (tj. v podloží litosféry) Konvekční proudění je příčinou pohybu litosférických desek, rozšiřování oceánů apod. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

kontinenty tektonika globální Země

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007