Encyklopedie Nápověda

kontinenty  v geologickém smyslu pevniny včetně jejich podmořských okrajových částí sahajících přibližně k dolnímu konci kontinentálního úpatí. Rozsah kontinentů i jejich pozice se v průběhu geologických dob měnily. Předpokládá se, že dnešní kontinenty vznikly rozpadem obrovské prapevniny a ,, odpluly" do míst své dnešní pozice. Tento pohyb kontinentů se nazývá kontinentální drift (obr. 94) a jeho hybným mechanismem je tepelné proudění v plášti (konvekc). Tato představa se opírá o rozšíření permokarbonského zalednění na jižní polokouli, o paleomagneticky doložené stěhování zemských pólů, o morfologickou sounáležitost Jižní Ameriky a Afriky, rozšíření některých rostlin a živočichů (fosilních i recentních)aj. Srv. Gondwana, Laurasie, tektonika (globální).

Drift obou Amerik a Afriky za vzniku Atlantského oceánu v období od triasu (I) do svrchní křídy (4).

obr. Drift obou Amerik a Afriky za vzniku Atlantského oceánu v období od triasu (I) do svrchní křídy (4).

Obr. 94.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

konvekce

Na tento termín se odkazuje

drift kontinentální drift Laurasie

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007