Encyklopedie Nápověda

Obrázek 95

Schéma konvekčního proudění v astenosféře

obr. Schéma konvekčního proudění v astenosféře

Obr. 95.    (tj. v podloží litosféry) Konvekční proudění je příčinou pohybu litosférických desek, rozšiřování oceánů apod.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

konvekce

© Česká geologická služba 2007