Encyklopedie Nápověda

gosan  (železný klobouk) vyloužená a oxidovaná připovrchová část (nejčastěji žilného) ložiska se sirníky (zvláště s pyritem nebo chalkopyritem-obr. 215). Gosan bývá rezavé až temně hnědé barvy, dutinkaté (buněčnaté) struktury (obr. 61) a jeho hlavní složkou jsou hydroxidické sloučeniny železa (limoni). Nejrozpustnější složky rud byly odplaveny do nižších poloh, kde mohla nastat jejich koncentrace (supergenn obohacení).

Charakteristicky zvětralá rudní žilovina (tzv. boxwork)

obr. Charakteristicky zvětralá rudní žilovina (tzv. boxwork)

Obr. 61.   1 - ruda s chalkopyritem byla přeměněna v buněčnatou horninu tvořenou žilkami křemene a Fe-jaspisu a limonitovou výplní; 2 - rozložená žilovina původně obsahující galenit. Zvětšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

limonit supergenní

Na tento termín se odkazuje

klobouk ložiska železný klobouk

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007