Encyklopedie Nápověda

Obrázek 61

Charakteristicky zvětralá rudní žilovina (tzv. boxwork)

obr. Charakteristicky zvětralá rudní žilovina (tzv. boxwork)

Obr. 61.    1 - ruda s chalkopyritem byla přeměněna v buněčnatou horninu tvořenou žilkami křemene a Fe-jaspisu a limonitovou výplní; 2 - rozložená žilovina původně obsahující galenit. Zvětšeno.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

buněčnatý gosan supergenní obohacení

© Česká geologická služba 2007