Encyklopedie Nápověda

supergenní  označení povrchových a mělce podpovrchových pochodů vyvolaných působením atmosférických plynů, zejména však účinky vod a vodních roztoků, sestupujících z povrchu dolů. Typickými supergenními pochody jsou rozpouštění, hydratace, oxidace, chemické reakce roztoků s pevnými horninami a vylučování různých minerálních látek.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

cementace v gosan hypogenni ložiska měď obohacení rud primární pásmo rudních ložisek sekundární (druhotné) obohacení ložisek supergenní obohacení

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007