Encyklopedie Nápověda

klobouk  charakteristický horninový kryt některých ložisek. Typickým příkladem je

1. železný klobouk neboli gosan ložisek se sulfidy a

2. klobouk solných pňů (dómů); ten se skládá hlavně z anhydritu a sádrovce (někdy se sírou a vápencem) a chrání halit vlastního pně před rozpouštěním nebo jej odděluje od nadloží.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

gosan

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007