Encyklopedie Nápověda

batolit  rozsáhlá (až tisíce km2) intruzívní tělesa plutonických hornin, nejčastěji zhruba kruhovitého nebo eliptického tvaru, diskordantní vůči svému okolí; jejich spodní omezení není známé (obr. 14). Většinou jsou složena z kyselých hornin (granitoidů) a vždy vázaná na orogenní pásma, která jsou s nimi paralelně protažená. Hranice s okolím může být ostrá nebo difúzní (plynulý přechod). Některé batolity vznikly substitucí okolních hornin (granitizac), jiné výstupem magmatu a jeho intruzí. Batolity často výrazně kontaktně metamorfují své nejbližší okolí (tzv. metamorfní aureola neboli kontaktní dvůr) a bývá na ně vázáno zrudnění.

Granitový batolit

obr. Granitový batolit

Obr. 14.  Granitový batolit (vrcholová neboli apikální část) 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

granitizace

Na tento termín se odkazuje

apofýza intruze peň pluton

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007