Encyklopedie Nápověda

granitizace  1. metamorfní pochod, při němž různé výchozí horniny (zvláště jílovité sedimenty) jsou přeměněny v horniny granitického vzhledu. V podstatě jde o metasomatózu za vysokých tlaků a teplot, a to působením intergranulárních roztoků (jde vlastně o pokročilou migmatitizaci). Petrologický směr, vysvětlující vznik granitů výlučně granitizací a odmítající vznik granitů krystalizací magmatu, se nazývá transformismus a jeho zastánci transformisté;

2. přeměna v pevném stavu (jen chemickou výměnou), jíž jsou změněny např. heterogenní horniny (uzavřeniny), pocházející z okolí intrudujícího granitového magmatu, v horniny přibližně granitického složení.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

batolit ichor transformismus

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007