Encyklopedie Nápověda

apofýza   výběžek, odnož; termín užívaný u magmatických těles, zvláště batolit (obr. 14).

Granitový batolit

obr. Granitový batolit

Obr. 14.  Granitový batolit (vrcholová neboli apikální část) 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

batolit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007