Encyklopedie Nápověda

peň  1. hlubinná intruze menšího rozsahu než batolit, okrouhlého průřezu, strmého i mírného úklonu. Některé tzv. pně mohou být jen kupolemi skrytých batolitů;

2. solný peň diapirová struktura.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

batolit diapirová struktura

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007