Encyklopedie Nápověda

pluton  velké hlubinné těleso magmatického původu, někdy chápané jako synonymum batolit, spíše však považované za jeho část. Jsou to intruzívní tělesa konkordantně i diskordantně vnikající do okolních hornin, mohou být i obrovských rozměrů a jeví velmi rozmanité tvary - okrouhlé, plošné, kopulovité, jazykovité, nálevkovité i čočkovité (lakolity). Horniny těchto těles se nazývají hlubinné neboli plutonické či plutonity (obr. 161). Typickými představiteli jsou granitoidy. magmatické hornin.

Přibližné mineralogické složení hlavních plutonických hornin.

obr. Přibližné mineralogické složení hlavních plutonických hornin.

Obr. 161.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

batolit magmatické horniny

Na tento termín se odkazuje

magmatické horniny

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007