Encyklopedie Nápověda

anatexe  proces, při němž horniny ležící v hloubce a vystavené rostoucí teplotě, jsou částečně nebo diferencovaně roztavovány (vznik migmatit), později více nebo méně úplně roztaveny za vzniku magmatu. Teplota tavení závisí na chemickém složení hornin, na velikosti tlaku a přítomnosti vodní páry. Pořadí tavení minerálů je v podstatě opačné než jejich krystalizace. Syn. palingeneze. @ obr. 213.

Strukturní patra (spodní, střední a svrchní)

obr. Strukturní patra (spodní, střední a svrchní)

Obr. 213.  k - horní hranice kliváže, f - hranice foliace vyvolané metamorfní rekrystalizací, a - hranice anatexe. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

migmatit

Na tento termín se odkazuje

granit magma palingeneze

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007