Encyklopedie Nápověda

Obrázek 213

Strukturní patra (spodní, střední a svrchní)

obr. Strukturní patra (spodní, střední a svrchní)

Obr. 213.   k - horní hranice kliváže, f - hranice foliace vyvolané metamorfní rekrystalizací, a - hranice anatexe.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

anatexe strukturní patro

© Česká geologická služba 2007