Special Papers >> Obsah >> No. 6

Úvod do studia fosilních stop

Pek, I., Mikuláš, R., 1996, Special Papers No. 6. Czech Geological Survey. Praha.
ISBN 80-7075-205-X

Obsah (Content)

1. Úvod
str. 1 (pdf, 103 kB)
2. Přehled historie výzkumu fosilních stop
str. 1-2 (pdf, 194 kB)
3. Klasifikace fosilních stop
str. 3-8 (pdf, 450 kB)
4. Význam fosilních stop
str. 9-14 (pdf, 531 kB)
5. Sedimentační prostředí a ichnologie
str. 14-29 (pdf, 1389 kB)
6. Zachování fosilních stop
str. 29-30 (pdf, 180 kB)
7. Nomenklatura fosilních stop
str. 31 (pdf, 96 kB)
8. Stopy fosilních obratlovců
str. 31-36 (pdf, 376 kB)
9. Pseudoichnofosilie
str. 37 (pdf, 93 kB)
10. Ichnofosilie ve stratigrafických jednotkách České republiky
str. 37-40 (pdf, 354 kB)
11. Literatura
str. 41-50 (pdf, 924 kB)
 

© Česká geologická služba, 2007