Česká geologická služba
Josef Sekyra
Úvodní stránka > Sbírkový materiál
Přihlášení

Sbírkový materiál

Geologický dokumentační materiál coll. Sekyra čítá ca 5000 ks zejména z oblastí Antarktidy, Iráku, Sýrie, severní Afriky (Maroko, Libye) a České republiky. Jedná se o vzorky hornin, minerálů, či fosilií, ale např. i meteoritů, často zcela nenahraditelných, protože pochází z těžko dostupných míst světa. Významné jsou vzorky z expedice do Antarktidy, která potvrdila Wegenerovu teorii o posunu kontinentů, tedy spojení Antarktidy a Afriky ve spodním triasu. Ve sbírce se nachází zbytky kostí lystrosaura a také zbytky tzv. "glossopterisové" flory, které byly nalezeny v Antarktidě, Indii a jižní Africe. Za zmínku však stojí nejen geologická sbírka, ale také sbírka artefaktů. Unikátní je například sbírka pěstních klínů z různých oblastí světa. V rámci projektu došlo k novému uložení materiálu do temperované budovy v externích skladech ČGS v Lužné.
Materiál byl nahrubo protříděn, uložen podle lokalit a základních geomorfologických procesů a je tak připraven k další evidenci a odbornému zhodnocení.

Uložení materiálu (na obrázku hrance z Českého masivu) J. Sekyry v externích skladech ČGS v Lužné u Rakovníka

Uložení materiálu (hrance z Českého masivu) J. Sekyry v externích skladech ČGS v Lužné u Rakovníka

Silicitová krusta

Silicitová krusta (Irák)

Antarktida. Josef Sekyra

Antarktida. Josef Sekyra

Zajímavé odkazy

Ukázka sbírkového materiálu J. Sekyry

Výpis materiálu coll. J. Sekyra

Výpis zpracovaného materiálu coll. J. Sekyra (geomorfologicko-mineralogicko-geologická kolekce) k 31. 12. 2017