Česká geologická služba
Úvodní stránka > Sbírkový materiál
Přihlášení

Sbírkový materiál

Geologický dokumentační materiál coll. Sekyra čítá ca 5000 ks zejména z oblastí Antarktidy, Iráku, Sýrie, severní Afriky (Maroko, Libye) a České republiky. Jedná se o vzorky hornin, minerálů, či fosilií, ale např. i meteoritů, často zcela nenahraditelných, protože pochází z těžko dostupných míst světa. Významné jsou vzorky z expedice do Antarktidy, která potvrdila Wegenerovu teorii o posunu kontinentů, tedy spojení Antarktidy a Afriky ve spodním triasu. Ve sbírce se nachází zbytky kostí lystrosaura a také zbytky tzv. "glossopterisové" flory, které byly nalezeny v Antarktidě, Indii a jižní Africe. Za zmínku však stojí nejen geologická sbírka, ale také sbírka artefaktů. Unikátní je například sbírka pěstních klínů z různých oblastí světa. V rámci projektu došlo k novému uložení materiálu do temperované budovy v externích skladech ČGS v Lužné.
Materiál byl nahrubo protříděn, uložen podle lokalit a základních geomorfologických procesů a je tak připraven k další evidenci a odbornému zhodnocení.

Uložení materiálu (na obrázku hrance z Českého masivu) J. Sekyry v externích skladech ČGS v Lužné u Rakovníka

Uložení materiálu (hrance z Českého masivu) J. Sekyry v externích skladech ČGS v Lužné u Rakovníka

Silicitová krusta

Silicitová krusta (Irák)

Zajímavé odkazy

Ukázka sbírkového materiálu J. Sekyry

Výpis materiálu coll. J. Sekyra

Výpis zpracovaného materiálu coll. J. Sekyra (geomorfologicko-mineralogicko-geologická kolekce) k 31. 12. 2017