Česká geologická služba
Josef Sekyra
Úvodní stránka > O projektu
Přihlášení

O projektu

Sbírka Doc. Josefa Sekyry je mimořádně hodnotným, světově unikátním dokladovým materiálem, pocházejícím z rozsáhlých terénních prací z převážně arktických a pouštních oblastí celého světa. Česká geologická služba prostřednictvím projektu č. 343500 "Návrh koncepce dalšího rozvoje skladů hmotné a písemné dokumentace ČGS – reskartace a nové uložení lokalitních paleontologických sběrů a sanace kolekce M. Sekyry v Lužné u Rakovníka" zajišťuje vytřídění, odborně vedené proskartování a katalogizaci tohoto jedinečného materiálu, s cílem následně dosáhnout ochrany sbírky v rámci Centrální evidence sbírek MK ČR. Sbírka bude po svém zpracování zpřístupněna široké odborné veřejnosti. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, probíhá intenzivní spolupráce kvartérních geologů (především J. Šebesta, I. Dvořák a M. Kociánová) a dalších specialistů s pracovníky sbírek (M. Polechová, E. Kadlecová, P. Budil a R. Šarič), archivu (A. Čejchanová, R. Jírů) a knihovny (K. Pápežová, H. Breiterová) České geologické služby.

Sbírka, rozsáhlý soubor archivní dokumentace a autorská knihovna vynikajícího českého polárníka, speleologa a kvartérního geologa Doc. J. Sekyry byly autorem darovány v roce 2007 do České geologické služby. Předešlo se tak nebezpečí jejich poškození či zničení v souvislosti s výpovědí z provizorního umístění v MŠ Svoboda nad Úpou, kde byly uloženy po zrušení expozice Antarktida v Novém Městě nad Metují. Doc. Sekyra začal ihned po převozu svou sbírku třídit, bohužel však již v následujícím roce 2008 zemřel.

Sbírka hmotné dokumentace, doprovodné archiválie a knihy byly po smrti J. Sekyry provizorně uloženy v depozitářích ČGS v Lužné u Rakovníka. Moderní zpracování a vytřídění tohoto mimořádně významného zdroje informací provádějí (ve spolupráci s pracovníky sbírek ČGS) přední čeští specialisté na kvartérní a exogenní geologii, většinou žáci či spolupracovníci Doc. J. Sekyry, kteří znají jednotlivé souvislosti a specifika uloženého, mimořádně cenného materiálu. Neodborné zásahy, byť vedené v dobrém úmyslu, by zde totiž mohly způsobit nedozírné škody. Vytřídění sbírky je doprovázeno analogickým tříděním, dokumentací a odborným zpracováním doprovodných archiválií a knihovny. I zde jsou nezbytné časté konzultace a odborné vedení specialistů, aby byl odborný potenciál sbírky, archiválií a publikací Doc. J. Sekyry maximálně zachován a využit pro následující výzkum.

Zajímavé odkazy

Obrazová příloha k pracem na kolekci Sekyra