Česká geologická služba
Josef Sekyra
Úvodní stránka > Archiválie
Přihlášení

Archiválie

Archivní listinná a obrazová pozůstalost doc. Josefa Sekyry je velmi bohatá a pestrá. Pozůstalost obsahuje několik samostatných celků, které je možné rozdělit podle tématu na část fotografickou, mapovou, textovou a listinnou. Fotografická sbírka je velmi obsáhlá a různorodá. Je zastoupena fotografiemi černobílými a barevnými, klasického, ale i velkoformátového rozměru. Tyto velkoformátové fotografie, určené pro výstavy, jsou většinou nalepené na skle. Zahrnuje fotodokumentaci z projektů, kterých se J. Sekyra zúčastnil (Antarktida, Pamír), ale především fotografie věnované českým a světovým horám, geomorfologii, krajině a také malá část tvoří portréty autora. Doposud bylo zpřístupněno asi 257 fotografií, ale ještě část čeká na zpracování. Fotografie jsou zpřístupněny prostřednictvím zobrazovací aplikace Fotoarchiv ČGS, kde je možné si vybírat z následujících fotogalerií: Antarktida ; Velehory, krajina, geomorfologie ; Pamír ; Vilém Heckel ; Portréty ; Krkonoše .

Josef Sekyra byl milovníkem map, proto jeho pozůstalost obsahuje velké množství nejrůznějších map, které během svého života sám nasbíral. Jedná se většinou o mapy tištěné, mapy geologické, velkou část tvoří mapy geografické, zeměpisné a geomorfologické z Československa, ale i celého světa a většiny světových pohoří. Mapy je možné si prohlédnout v mapové aplikaci archivu ČGS aplikace Mapový archiv ČGS . Jednoduchým zadáním - Písemná pozůstalost dr. Josefa Sekyry - do pole - Soubor dokumentů - se ve vyhledávacím formuláři zobrazí aktuálně zpracované mapové dokumenty s jejich zobrazovacími náhledy. Mapu v lepším rozlišení, nebo v papírové formě je možné získat v badatelně ČGS – Geofond. V současné době je takto přístupno asi 328 map.

Expedice do Antarktidy

Expedice do Antarktidy

Část obsahující rukopisné podklady článků a zpráv J. Sekyry, poznámky a črty, propagační letáky, pozvánky na přednášky, výstřižky z novin apod., je průběžně zpracovávaná a jsou vytvářeny soupisy, které budou součástí bibliografického popisu pozůstalosti v databázi ASGI. V současné době je možné se více dovědět o projektu ze závěrečných zpráv interního projektu, věnovaného zpracování pozůstalosti doc. J. Sekyry 310050 v databázi ASGI . Signatury CGS - CGS P000064/2015; CGS P000066/2016; CGS P000084/2017; CGS P000013/2018.

Zajímavé odkazy

Expedice Deep Freeze v časopise Lidé a Země