Česká geologická služba
Úvodní stránka > Archiválie
Přihlášení

Archiválie

Archivní pozůstalost doc. J. Sekyry je velmi bohatá a pestrá. Nejcennější částí je obsáhlý soubor různorodých mapových dokumentů. Jedná se zejména o autorské mapové podklady a črty, většinou rukopisného charakteru. Mapová sbírka obsahuje i tištěné světové mapy, většinou geomorfologického charakteru, které Sekyrovi sloužily jako studijní materiál pro jeho zahraniční výzkumy a projekty. Zajímavou částí je poměrně obsáhlý soubor fotografií jednak z expedic a jednak určených pro publikační činnost. Pozůstalost obsahuje i rukopisné podklady článků a zpráv, poznámky a črty, propagační letáky, pozvánky na přednášky, výstřižky z novin apod. Sbírka posterů a fotografií nalepených na skle sloužila pro připravované anebo realizované výstavy. Tento objemný soubor byl v průběhu roku 2014 přemístěn a uložen v temperovaném objektu v Lužné u Rakovníka. Cílem je jeho postupné zpracování a maximální zpřístupnění.

Prvním krokem v postupném zpřístupňování pozůstalosti dr. J. Sekyry je část již zpracovávaných mapových dokumentů. Tyto mapy je možné si prohlédnout pomocí publikační mapové aplikace mapového archivu ČGS Mapový archiv. Jednoduchým zadáním hesla - Pozůstalost dr. J. Sekyry - do pole - Soubor dokumentů - ve vyhledávacím formuláři se zobrazí aktuálně zpracované mapové dokumenty s jejich zobrazovacími náhledy. Podobně je zpracovávaná i část sbírky fotografické dokumentace prostřednictvím aplikace Fotoarchiv ČGS.

Expedice do Antarktidy

Expedice do Antarktidy

Zajímavé odkazy

Expedice Deep Freeze v časopise Lidé a Země