Česká geologická služba
Josef Sekyra
Úvodní stránka > Publikace
Přihlášení

Publikace

Sekyra J. (1956): Geomorfologie jižního úpatí Královy hole - 1943 m (Sumiacky kras) (The geomorphological investigation of the southern foot of Kralova hola Mt. - 1943 m). – Sbor. čs. společ. zeměp., 3. Praha.

Sekyra J. (1957): Kvartér sv. výběžku Železných hor (Das Quartär im NW - Auslaufer des Eisengebirges). - Anthropozoikum, 6. Praha.

Sekyra J. (1960): Působení mrazu na půdu - kryopedologie se zvláštním zřetelem k ČSR(Frost action on the groud - cryopedology). - Geotechnica, 27. Praha.

Sekyra J., Prosová M. (1960): Microrelief periglaciaire dans la zone subnivale de Kazbek(5147 m). - Biul peryglac., 7. Lódž.

Sekyra J. (1960): La carte periglaciaire du Massif bohemien. - Biul. peryglac., 10. Lódž.

Sekyra J . (1961): Traces of continental glacier in the territory of northern Bohemia (in the piedmont of the West - Sudetic Mts.). - Zesz. Nauk. Univ. Wroclawskiego, ser. B., 8. Wroclaw.

Sekyra J. (1961): Wind-blown Sands. Odb. z t. 34 prac Czwartozed Europy Šrodkowej i Wschodniej. – INQUA. Warszawa.

Sekyra J. (196l): Periglacial phenomena. Odb. z t. 34 prac. Czwartozed Europy Šrodkowej i Wschodniej. – INQUA. Warszawa.

Sekyra J., Prosová M. (1961): Vliv severovýchodní expozice na vývoj reliéfu v pleistocénu(Der Einfluss der nordostlichen Exposition auf die Entwicklung des Reliefs in Pleistozan). - Čas. mineral. geol., 6, 4. Praha.

Sekyra J. (1962): Kvartér severozápadní Afriky (Quaternary of NW - Afrika). - Anthropozoikum, 10. Praha.

Sekyra J. (1962): Metodika základního geologického mapovaní kvartéru pro měřítka 1 : 25000 a 1 : 50000 (s přihlédnutím k hlavním formám výzkumu geologie kvartéru). - Ústř. úst. geol. Praha.

Sekyra J. (1964): Výsledky geologického a geomorfologického výzkumu v Pamíru (CentralníTransalaj). - Sbor. geol. věd. Anthropozoikum. Praha.

Sekyra J. (1964): Cryogenic structures and their importance in the stratigraphy of covering formations. - Report of the 6th Int. Congr. on the Quaternary, Peryglac. sec. Lódž.

Sekyra J., Fejfar O. (1965): Periglacialní sedimenty a fauna tatranských velehorských jeskyní. - Čs. kras, 16. Praha.

Sekyra J. (1965): K problematice krasu Střední Asie (poznatky z pamírské expedice 1961). - Čs. kras, 16. Praha.

Sekyra J. (1966): Kvartérní geologické a geomorfologické problémy Krkonošského krystalinika. - Opera corcont. 1. Praha.

Sekyra J. (1967): Geologické výzkumy v Zemi Enderby a Zemi královny Maud. - Geol.průzk., 9. Praha.

Sekyra J. (1967): Geomorfologie severního Pamíru (Habilitační práce). Přírodověd. fak. Univ. Karl. Praha.

Sekyra J., Chaloupský J., Tásler R. (1968): Krkonoše - geologická mapa Krkonošského národního parku 1:50000. Praha.

Sekyra J., Černík, A. (1969): Zeměpis velehor (Die Geographic der Hochgebirge). - Academia. Praha.

Sekyra J. (1969): Periglacial phenomena in the Oases and the Mountains of the Enderby-Land and the Dronning Maud Land (East Antarktica). Biul.peryglac. Lódž.

Sekyra J. (1970): Studies of cryogeology and eolation processes in the Beardmore Glacier Area, Transantarctic Mts. - Antarct. J. US, vol.V., 4. Washington.

Sekyra J. (1970): Forms of mechanic weathering and their significance for the stratigraphy of the Quaternary in Antarctica.-SCAR/IUGS Symposium. Oslo.

Sekyra J., Špinar Z. (1973): Zkameněliny v Antarktidě a pohyb kontinentů. - Vesmír, 52, 10. Praha.

Sekyra J. (1976): Weathering of Tassili Silurian sandstone, Central Sahara. - Biul. peryglac., 26. Lódž.

Sekyra J., Králík F. (1980): Geomorphology and Quaternary geology. In:Report on the geological survey of the Western Desert, Iraq, edit. T. Buday, J. Hak, Geological Survey,Prague, S.D.M., Baghdad.

Sekyra J. (1980): Neogenní a kvartérní sedimenty (In: Geologie Orlických hor - M. Opletal et al.). - Úst. úst. geol. Praha.

Sekyra J. (1983): Preliminary Account on the Duricrust Hardening of Rocks in: Progress Report No.7, (for the period from January l0th 1983 to March 10th 1983), Geological Map of Libya - Regional Geolog Mapping in Central Sirte Basin(Zellah - Maradah Sector), Tripoli.

Sekyra J. (1985): Explanatory Booklet (Geological map of Libya (1 : 250000) Desert exodynamic geology, paleogeography and geological development duricrust, endorheicdepression, pediment, Messas, Hammada, Serir, migration of water table, Sabkha evaporites,eolien sediments, arid-fluvial drainage).

Sekyra J., Šebesta J. (1989): Exodynamic map of Syrian desert (1 : 200000) pay special regard to structural - tectonic and volcanic phenomena (elaborated on geo-photo-5 interpretation). General Establishment for geology and mineral recources (Strojexport)Geological Survey - Prague-Damascus.

Sekyra J., Šebesta J. (1989): Exodynamic map of NW Syrian Blok (1 : 200000) Damascus - Prague.

Sekyra J., Šebesta J. (1989): Sumary profile of NW Syrian rift system. Damascus. Draw by M. Prosová.

Sekyra J., Šebesta J. (1991): The genesis and stratigraphy of endorheic depressions in areas of oligocene to pliocene paleorelief in Northern Africa and the Middle East. Intern. I.Regional Conference of Geomorphology. Ankara.

Sekyra J., Šebesta J. (1991): The exodynamic analysis of tectonic relief along the Levant fault system in Northern Syria. Intern. I. Regional Conference of Geomorphology - Ankara.

Bosák P., Sekyra J., Woller F. (1993): Qarārāt of the Sarīr Al Qattūsah, central Libya. Bulletin de la Société géographique de Liège, 29, 1993, 169-175. Sekyra J., Sekyra Z. (1995): Recent cryogenic processes. In Soukupová L., Kocianová M., Jeník J. et Sekyra J. (eds.): Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Concortica 32: 31-37. Vrchlabí.

Sekyra J., Sekyra Z. (1997): Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce.In: Ročenka - Year book 1997, Správa Krkonošského národního parku, Czech Republic: pp. 21-22. Vrchlabí.

Sekyra J., Sekyra Z. (2002): Former existence of plateau icefield in Bílá louka medow, Eastern Giant Mountains - hypothesis and evidence. - Opera Concortica 39.Vrchlabí.

Sekyra J. (2005): Hory Antarktidy (In Světová pohoří, knižní klub BALIOS).

Dále množství nedodělaných prací, které od roku 1992 po zrušení depozitáře a expozice v Novém Městě nad Metují ze zdravotních důvodů nemohly být dokončeny.

Zajímavé odkazy

Bosák, Sekyra a Woller (1993) - plná verze článku