Úvodní stránka >> Užitá geofyzika >> 25

Užitá geofyzika / Applied geophysics 25


Celá kniha (Whole book)

Užitá geofyzika / Applied geophysics 25
(1992), str. 1-144 (pdf, 4981 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt / Geofyzikální průzkum na uhlovodíky v centrálněkarpatském paleogénu a flyšovém pásmu východního Slovenska
M. Mokřovský, J. Novák, R. Lukášová, (1992), str. 9-48 (pdf, 1931 kB)
Velocity distribution modelling on building site of the nuclear power plant of North Moravia - A case history / Modelování rychlostního rozloženní na lokalitě jaderné elektrárny Severní Morava
V. Dvořák, P. Firbas, Z. Skácelová, (1992), str. 49-66 (pdf, 614 kB)
Geodynamick analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data / Geodynamická analýza Nízkých Tatier na základne DPZ a Geofyziky
S. Halmešová, R. Holzer, D. Marušiaková, L. Pospíšíl, (1992), str. 67-81 (pdf, 609 kB)
Influence of position of measuring electrodes on registration of the self-potentials / Vliv polohy měřících elektrod na registraci vlastních potenciálů
F. Ryšavý, (1992), str. 83-90 (pdf, 239 kB)
Numerical modelling of electomagnetic induction in the Earth Magnetic polarization / Numerické modelování pole elektromagnetické indukce při magnetické polarizaci
J. Miecznik, P. Borzemski, (1992), str. 91-100 (pdf, 821 kB)
Methodology of geophysical investigation in the area of the Jeseníky Mts. / Metodika geofyzikálních výzkumů v oblasti Jeseníků
J. Gruntorád, M. Karous, J. Kněz, V. Vacek, (1992), str. 101-116 (pdf, 564 kB)
Detection of the horizontal sheets by elektromagnetic conductomers / Detekovatelnost horizontálních deskovitých těles pomocí elektromagnetických konduktometrů
R. Záhora, (1992), str. 117-143 (pdf, 744 kB)
supplement / příloha
(pdf, 1208 kB)