Úvodní stránka >> Paleontologie >> 30

Paleonotologie, 30

Palaeontology, 30


Celá kniha (Whole book)

Paleontologie / palaeontology 30
(1989), str. 1-173 (pdf, 9430 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Worm-like fossils (Palaeoscolecida, ?Chaetognatha) from the Lower Ordovician of Bohemia / Vermiformní fosilie (Palaeoscolecida, ?Chaetognatha) ze spodního ordoviku Čech
P. Kraft, M. Mergl, (1986), str. 9-36 (pdf, 2053 kB)
The hyoliths of the Králův Dvůr Formation (Bohemian Ordovician) / Hyoliti králodvorského souvrství českého ordoviku
L. Marek, (1986), str. 37-59 (pdf, 837 kB)
Fauna from the limestones at the Frasnian/Famennian boundary at Mokrá (Devonian, Moravia, Czechoslovakia) / Fauna z vápenců při hranici frans/famen v Mokré (devon, Morava, Československo)
J. Hladil, J. Kalvoda, O. Friáková, A. Galle, Z. Krejčí, (1986), str. 61-84 (pdf, 1727 kB)
Palynology of the Nýřany Member (Westphalian D) in the Mšeno Basin / Palynologie nýřanských vrstev mšenské pánve (vestfál D)
M. Kalibová, (1985), str. 85-121 (pdf, 2202 kB)
Stephanian and Permian species of Alethopteris from Bohemia and Moravia / Alethopteridy stefanu a permu Čech a Moravy
Z. Šimůnek, (1986), str. 123-158 (pdf, 1887 kB)
Biometrie und Morphologie der Samen von Stratiotes kaltennordheimensis und S. tuberculatus aus dem mitteleuropäischen Neogen / Biometrie a morfologie semen druhů Stratiotes kaltennordheimensis a S.tuberculatus ze středoevropského neogénu
E. Knobloch, (1986), str. 159-173 (pdf, 715 kB)