Úvodní stránka >> Ložisková geologie >> 30

Ložisková geologie, mineralogie, 30

Economic Geology, Mineralogy, 30


Celá kniha (Whole book)

Ložisková geologie, mineralogie / Economic geology, mineralogy 30
Český geologický ústav (1992), str. 1-123 (pdf, 3723 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Model geneze sulfidického zrudnění ranského gabroperdotitového masívu / Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
M. Holub, E. Jelínek, E. Komínek, O. Pluskal jun., (1992), str. 7-42 (pdf, 830 kB)
Bentonity ve východní části Doupovských hor / Bentonites in the eastern part of thr Doupovské hory Mts.
J. Franče, (1992), str. 43-90 (pdf, 1461 kB)
Barrandienské mramory / Barrandian marbles
V. Rybařík, (1992), str. 91-123 (pdf, 1411 kB)