Úvodní stránka >> Geologie >> 49

Geologie, 49

Geology, 49


Celá kniha (Whole book)

Geologie / Geology 49
(1999), str. 1-72 (pdf, 7749 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Geologická minulost Pavlovských vrchů / Die geologische Vergangenheit der Pollauer Berge
Z. Straník, P. Čtyroký, P. Havlíček, (1999), str. 5-32 (pdf, 2688 kB)
Klastické žíly / Clastic dikes
S. Hurník, (1999), str. 33-72 (pdf, 3894 kB)