Úvodní stránka >> Geologie >> 46

Geologie, 46

Geology, 46


Celá kniha (Whole book)

Geologie / Geology 46
(1994), str. 1-143 (pdf, 11092 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoica v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem / Geochemical charakteristics of volcanites of the Barrandian Upper Proterozoic in the Chudenice-nepomuk region (SW Bohemia)
Z. Pelc, J. Waldhausrová, P. Havlíček, (1994), str. 5-21 (pdf, 1202 kB)
Mikrokontinent Perunika v ordoviku (jeho postavení v rámci mediteránní provincie, revize oddělení, benetická a pelagická společenstva) / Perunica microcontinent in the Ordovician (Its position within the Mediterranean Province, series division, benthic an
V. Havlíček, J. Vaněk, O. Fatka, (1994), str. 23-56 (pdf, 2893 kB)
Geologie paleozoika šternbersko-hornobenešovské zóny (Nízký Jeseník, severní Morava) / Geology of the Paleozoic rocks of the Štenberk-Horní Benešov Zone (Nízký Jeseník Mts., Northern Moravia)
J. Dvořák, (1994), str. 57-101 (pdf, 3855 kB)
Paleogeografie jizerského souvrství (svrchnokřídové pískovce) na Kokořínsku / Paleogeography of the Jizera Formation (Late Cretaceous sandstones), Kokořín area, central Bohemia
J. Adamovič, (1994), str. 103-123 (pdf, 1451 kB)
Matematicko-statistická studie chemického složení hornin těšínitové asociace / Mathematical-statistical study of chemical composition of the teschenite association rocks
P. Machek, D. Matýsek, (1994), str. 125-141 (pdf, 1069 kB)