Česká geologická služba
Odkaz na titulní stránku projektu
Úvodní stránka > Výsledky projektu
Odkaz na web České geologické služby
Přihlášení

Výsledky projektu

Po kliknutí na rebilancovaný hydrogeologický rajon v mapě si k němu můžete zobrazit průvodní list se shrnutím přírodních charakteristik rajonu, vypočtených zásob podzemní vody a návrhů opatření.

Rebilance zásob podzemních vod

Rozšířený abstrakt. Autor: Renáta Kadlecová a kol.

Definice vybraných pojmů

HGR 1121 – Kvartér Labe po Hradec Králové

HGR 1121 – Průvodní list

HGR 1121, 1122, 1130, 1140 a 1160 – Závěrečná zpráva

HGR 1122 – Kvartér Labe po Pardubice

HGR 1122 – Průvodní list

HGR 1121, 1122, 1130, 1140 a 1160 – Závěrečná zpráva

HGR 1130 – Kvartér Loučné a Chrudimky

HGR 1130 – Průvodní list

HGR 1121, 1122, 1130, 1140 a 1160 – Závěrečná zpráva

HGR 1140 – Kvartér Labe po Týnec

HGR 1140 – Průvodní list

HGR 1121, 1122, 1130, 1140 a 1160 – Závěrečná zpráva

HGR 1151 – Kvartér Labe po Kolín

HGR 1151 – Průvodní list

HGR 1151, 1152, 1171 a 1172 – Závěrečná zpráva

HGR 1152 – Kvartér Labe po Nymburk

HGR 1152 – Průvodní list

HGR 1151, 1152, 1171 a 1172 – Závěrečná zpráva

HGR 1160 – Kvartér Urbanické brány

HGR 1160 – Průvodní list

HGR 1121, 1122, 1130, 1140 a 1160 – Závěrečná zpráva

HGR 1171 – Kvartér Labe po Jizeru

HGR 1171 – Průvodní list

HGR 1151, 1152, 1171 a 1172 – Závěrečná zpráva

HGR 1172 – Kvartér Labe po Vltavu

HGR 1172 – Průvodní list

HGR 1151, 1152, 1171 a 1172 – Závěrečná zpráva

HGR 1180 – Kvartér Labe po Lovosice

HGR 1180 – Průvodní list

HGR 1180 – Závěrečná zpráva

HGR 1510 – Kvartér Odry

HGR 1510 – Průvodní list

HGR 1510 – Závěrečná zpráva

HGR 1520 – Kvartér Opavy

HGR 1520 – Průvodní list

HGR 1520 – Závěrečná zpráva

HGR 1610 – Kvartér Horní Moravy

HGR 1610 – Průvodní list

HGR 1610 – Závěrečná zpráva

HGR 1621 - Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část

HGR 1621 – Průvodní list

HGR 1621 – Závěrečná zpráva

HGR 1622 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část

HGR 1622 – Průvodní list

HGR 1622 – Závěrečná zpráva

HGR 1623 – Pliopleistocén Blaty

HGR 1623 – Průvodní list

HGR 1623 – Závěrečná zpráva

HGR 1624 – Kvartér Valové, Romže a Hané

HGR 1624 – Průvodní list

HGR 1624 – Závěrečná zpráva

HGR 1651 – Kvartér Dolnomoravského úvalu

HGR 1651 – Průvodní list

HGR 1651 – Závěrečná zpráva

HGR 1652 – Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje

HGR 1652 – Průvodní list

HGR 1652 – Závěrečná zpráva

HGR 2140 – Třeboňská pánev – jižní část

HGR 2140 – Průvodní list

HGR 2140 – Závěrečná zpráva

HGR 2151 – Třeboňská pánev – severní část

HGR 2151 – Průvodní list

HGR 2151 – Závěrečná zpráva

HGR 2152 – Třeboňská pánev – střední část

HGR 2152 – Průvodní list

HGR 2152 – Závěrečná zpráva

HGR 2212 – Oderská brána

HGR 2212 – Průvodní list

HGR 2212 – Závěrečná zpráva

HGR 2220 – Hornomoravský úval

HGR 2220 – Průvodní list

HGR 2220 – Závěrečná zpráva

HGR 2241 – Dyjsko-svratecký úval

HGR 2241 – Průvodní list

HGR 2241 – Závěrečná zpráva

HGR 2242 – Kuřimská kotlina

HGR 2242 – Průvodní list

HGR 2242 – Závěrečná zpráva

HGR 4110 – Polická pánev

HGR 4110 – Průvodní list

HGR 4110 – Závěrečná zpráva

HGR 4221 – Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje

HGR 4221 – Průvodní list

HGR 4221 – Závěrečná zpráva

HGR 4222 – Podorlická křída v povodí Orlice

HGR 4222 – Průvodní list

HGR 4222 – Závěrečná zpráva

HGR 4231 – Ústecká synklinála v povodí Orlice

HGR 4231 – Průvodní list

HGR 4231 – Závěrečná zpráva

HGR 4232 – Ústecká synklinála v povodí Svitavy

HGR 4232 – Průvodní list

HGR 4232 – Závěrečná zpráva

HGR 4240 – Královédvorská synklinála

HGR 4240 – Průvodní list

HGR 4240 – Závěrečná zpráva

HGR 4270 – Vysokomýtská synklinála

HGR 4270 – Průvodní list

HGR 4270 – Závěrečná zpráva

HGR 4280 – Velkoopatovická křída

HGR 4280 – Průvodní list

HGR 4280 – Závěrečná zpráva

HGR 4310 – Chrudimská křída

HGR 4310 – Průvodní list

HGR 4310 – Závěrečná zpráva

HGR 4320 – Dlouhá mez – jižní část

HGR 4320 – Průvodní list

HGR 4320 – Závěrečná zpráva

HGR 4330 – Dlouhá mez – severní část

HGR 4330 – Průvodní list

HGR 4330 – Závěrečná zpráva

HGR 4410 – Jizerská křída pravobřežní

HGR 4410 – Průvodní list

HGR 4410 – Závěrečná zpráva

HGR 4420 – Jizerský coniak

HGR 4420 – Průvodní list

HGR 4420 – Závěrečná zpráva

HGR 4430 – Jizerská křída levobřežní

HGR 4430 – Průvodní list

HGR 4430 – Závěrečná zpráva

HGR 4521 – Křída Košáteckého potoka

HGR 4521 – Průvodní list

HGR 4521 – Závěrečná zpráva

HGR 4522 – Křída Pšovky a Liběchovky

HGR 4522 – Průvodní list

HGR 4522 – Závěrečná zpráva

HGR 4523 – Křída Obrtky a Úštěckého potoka

HGR 4523 – Průvodní list

HGR 4523 – Závěrečná zpráva

HGR 4530 – Roudnická křída

HGR 4530 – Průvodní list

HGR 4530 – Závěrečná zpráva

HGR 4611 – Křída dolního Labe po Děčín, levý břeh, jižní část

HGR 4611 – Průvodní list

HGR 4611 – Závěrečná zpráva

HGR 4612 – Křída dolního Labe po Děčín, levý břeh, severní část

HGR 4612 – Průvodní list

HGR 4612 – Závěrečná zpráva

HGR 4620 – Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh

HGR 4620 – Průvodní list

HGR 4620 – Závěrečná zpráva

HGR 4630 – Děčínský Sněžník

HGR 4630 – Průvodní list

HGR 4630 – Závěrečná zpráva

HGR 4640 – Křída Horní Ploučnice

HGR 4640 – Průvodní list

HGR 4640 – Závěrečná zpráva

HGR 4650 – Křída dolní Ploučnice a horní Kamenice

HGR 4650 – Průvodní list

HGR 4650 – Závěrečná zpráva

HGR 4660 – Křída Dolní Kamenice a Křinice

HGR 4660 – Průvodní list

HGR 4660 – Závěrečná zpráva

HGR 4710 – Bazální křídový kolektor na Jizeře

HGR 4710 – Průvodní list

HGR 4710 – Závěrečná zpráva

HGR 4720 – Bazální kolektor od Hamru po Labe

HGR 4720 – Průvodní list

HGR 4720 – Závěrečná zpráva

HGR 4730 – Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále

HGR 4730 – Průvodní list

HGR 4730 – Závěrečná zpráva

HGR 6133 – Teplický ryolit

HGR 6133 – Průvodní list

HGR 6133 – Závěrečná zpráva

HGR 6431 – Krystalinikum severní části Východních Sudet

HGR 6431 – Průvodní list

HGR 6431 – Závěrečná zpráva

HGR 6432 – Krystalinikum jižní části Východních Sudet

HGR 6432 – Průvodní list

HGR 6432 – Závěrečná zpráva

HGR 6640 – Mladečský kras

HGR 6640 – Průvodní list

HGR 6440 – Závěrečná zpráva