Česká geologická služba
Odkaz na titulní stránku projektu
Úvodní stránka > O projektu
Odkaz na web České geologické služby
Přihlášení

O projektu

Princip trvale udržitelného stavu zdrojů podzemních vod vyžaduje zajištění rovnováhy mezi odběry podzemních vod a jejich doplňováním, při kterém je dosažen tzv. dobrý stav těchto vod.

Na území České republiky se veškeré regionální hydrogeologické průzkumy se zaměřením na ocenění přírodních zdrojů podzemních vod zastavily v roce 1990 a jejich výsledky jsou poplatné době jejich zpracování. Výsledky dosud provedených regionálních hydrogeologických průzkumů stárnou a nevyhovují měnícím se požadavkům společnosti. Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod má pouze omezenou časovou platnost, neboť podzemní vody jsou dynamickým fenoménem, jehož parametry jsou proměnné v čase. Hodnocení velikosti přírodních zdrojů podzemních vod je nutné opakovat v pětiletých až desetiletých cyklech i s ohledem na platnost útvarů podzemních vod, resp. s ohledem na vodohospodářské plány, neboť jejich platnost je ve smyslu rámcové směrnice EU o vodách a vodního zákona omezena na šestiletý cyklus opakovaného hodnocení a sestavování.

V rámci projektu proběhlo hodnocení přírodních zdrojů podzemních vod a jejich využitelného množství u 58 vybraných hydrogeologických rajonů. Hodnoceny byly vodohospodářsky významné hydrogeologické rajony, kde podzemní voda je jediným zdrojem pro zásobování obyvatel pitnou vodou a bilance je zde napjata anebo hydrogeologické rajony s odběry podzemních vod výrazně převyšujícími odběry povrchových vod.

Stanovené využitelné množství podzemních vod v hodnocených rajonech je zpravidla na úrovni 90% zabezpečenosti s ohledem na ochranu přírody a krajiny a dlouhodobě udržitelný dobrý stav přírodních zdrojů podzemních vod.

V bilancovaných hydrogeologických rajonech jsou na vrtech Státní pozorovací sítě podzemních vod, kterou provozuje ČHMÚ, stanoveny signální hladiny podzemní vody, které umožní hodnocení stavu přírodních zdrojů podzemních vod.

Projekt

Rebilance zásob podzemních vod

Rozšířený abstrakt. Autor: Renáta Kadlecová a kol.

Definice vybraných pojmů