Česká geologická služba
Odkaz na titulní stránku projektu
Úvodní stránka > Kontakty
Odkaz na web České geologické služby
Přihlášení

Kontakty

Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1

Vedoucí projektu

RNDr. Petr Mixa
e-mail: petr.mixa@geology.cz

Odborný garant projektu

RNDr. Renáta Kadlecová
e-mail: renata.kadlecova@geology.cz

Tajemník projektu

RNDr. et Bc. Jaroslava Zusková
e-mail: jaroslava.zuskova@geology.cz

Loga: Operační program pro životní prostředí a Evropský fond pro regionální rozvoj