Odkaz na titulní stránku projektu
Loading
Odkaz na web České geologické služby
Přihlášení

Projekt Rebilance zásob podzemních vod

Cílem projektu je přehodnocení přírodních zdrojů podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech, které zahrnují přibližně jednu třetinu území České republiky, a příprava metodického a organizačního základu pro systémové a pravidelné přehodnocování přírodních zdrojů podzemních vod na celém území ČR v budoucích letech.

Projekt řeší akutní nedostatek zdrojů podzemních vod v těch oblastech ČR, kde je v současnosti výše přírodních, resp. využitelných zdrojů podzemních vod limitována. V projektu jsou využívána moderní technická řešení včetně technologií, které umožňují optimální zhodnocení vybraných hydrogeologických rajonů pro potřeby státu, v souladu se státní politikou v oblasti vod a ve vazbě na další strategické dokumenty.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Odborný seminář k projektu

24. listopadu 2011 se v sídle České geologické služby na Klárově konal seminář k projektu. Program a jednotlivé prezentace ve formátu PDF jsou k dispozici zde.

Detailní informace o hodnocených hydrogeologických rajonech

Pro rebilanci zásob podzemních vod České republiky bylo ze 152 hydrogeologických rajonů vybráno 56 prioritních rajonů. Detailní informace o těchto územích, jako jejich velikost, poloha, krajská příslušnost nebo hydrogeologické charakteristiky, jsou nyní zveřejněny na těchto stránkách. Informace budou průběžně doplňovány.

Vyhlášená výběrová řízení

Nadlimitní veřejné zakázky

Termín odevzdání a další podrobnosti o jednotlivých veřejných zakázkách získáte kliknutím na jejich název.

Tisková konference k projektu

Ve čtvrtek 9. prosince proběhla v budově České geologické služby na Klárově tisková konference... celý text

Loga: Operační program pro životní prostředí a Evropský fond pro regionální rozvoj