Česká geologická služba
Projekt Mokrsko
Výzkum termální zátěže hornin > Kontakty
Web České geologické služby
Přihlášení

Řešitelské instituce

Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
Vedoucí projektu: Mgr. Jan Franěk, Ph.D.


ISATech, s.r.o.
Osadní 26
170 00 Praha 7
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Vaněček


ARCADIS Geotechnika, a.s.
Geologická 988
152 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Záruba, MBA


Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09 Praha 8
Kontaktní osoba: Ing. Brož Milan, Ph.D.


Technická univerzita Liberec - Ústav pro nanomateriály a pokročilé technologie
Studentská 2
461 17 Liberec 1
Kontaktní osoba: Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.