Česká geologická služba
Projekt Mokrsko
Web České geologické služby
Přihlášení

Projekt: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie

Tento čtyřletý projekt (2011-2014) je zaměřen na výzkum šíření tepelné energie v horninovém prostředí granitoidů, jak z hlediska efektivity tak také bezpečnosti. V rámci in-situ experimentu je prováděna tepelná zátěž horniny v prostorách podzemní laboratoře Josef (střední Čechy) cca 120m pod povrchem. Dále projekt zahrnuje laboratorní experimenty a terénní výzkum okolních geologických jednotek. Hlavním cílem laboratorních a terénních experimentů a souvisejícího výzkumu je potvrdit nebo vyloučit možné změny fyzikálních a chemických parametrů granitických hornin způsobené tepelným zatížením maximálně do 100°C. Pozornost se zároveň zaměřuje na změny v cirkulaci podzemní vody a porušení skalního masívu vyvolané zahříváním. Tyto představují klíčové parametry potřebné pro bezpečné projektování podzemních děl zaměřených na skladování tepelné energie, nebo ukládání odpadů, které produkují teplo.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. ID projektu MPO: FR-TI3/325

Řešitelské instituce

Česká geologická služba

ISATech, s.r.o.

ISATech, s.r.o.

ARCADIS Geotechnika, a.s.

ARCADIS Geotechnika, a.s.

Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.

Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci