Česká geologická služba
Projekt Mokrsko
Výzkum termální zátěže hornin > Galerie
Web České geologické služby
Přihlášení

Galerie

Základní údaje o projektu formou posteru

Poster_TIP_do_SP47.jpg

Výzkum termální zátěže hornin -
perspektivy podzemního skladování tepelné energie

- základní údaje o projektu formou posteru

Poster shrnující metodiku projektování vrtných prací

Poster_ArcData.jpg

Využití 3D GIS při projektování vrtných prací
- poster shrnující metodiku projektování vrtných prací